Elektroinstalace
Obrázek vrch

Elektroinstalace

Home >> Pro šikovné ruce >> ElektroinstalaceK elektro-instalačním pracím je oprávněn pouze odborník s oprávněním k montáži

Zařízení elektroměru se dělí na jednotlivé obvody, které jsou jednofázové nebo podle potřeby i třífázové. Fázové vodiče by měly být zatěžovány rovnoměrně.

Na jeden jednofázový světelný obvod je povoleno připojit nejvýše 10 světelných vývodů s celkovým příkonem 2200 V A a při jištění 10 A, případně 1320 V A při jištění 6 A. Spotřeba ze sítě se udává ve wattech. Množství proudu, který prochází obvodem spotřebiče vypočítáme ze vzorce výkon(W) / napětí(V) = proud (A), což značí, že např. elektrický vařič s výkonem 1200 W o napětí 220V odebírá proud 1200 W/220 V = 5,5 A.

Sečtením výkonů jednotlivých spotřebičů vypočteme výsledné zatížení zásuvkového obvodu a zjistíme, je-li možné aby byl zatížen dalším spotřebičem. Jde-li jnapř o můstkový vodič AGY 2x2,25 mm, jištěný pojistkou 10 A ajiž zatížený různými spotřebiči na 9,5 A, pak připojení dalšího spotřebiče není vhodné a bude nutné přivést nový vodič. Abychom mohli určit potřebné jištění, je nutné si spočítat, které spotřebiče budou v provozu současně. Většinou tomu tak není, takže jištění může mít nižší hodnotu.

U domku se zahrádkou se instaluje tzv. elektrický vrátný (bzučák) a mikrofon u vrátek. Dáse předpokládat, že bude běžný u každého domovního vstupu, jako kdysi zvonek. Pro lepší akustický výkon můžem být doplněn tranzistorovým zesilovačem.

Děláme-li jakoukoliv práci na elektrickém zařízení, máme nejdříve vypnout proud - buď vypnutím hlavního spínače, nebo šroubováním pojistky, popř. vypnutím jističe. Proto musíme přesně vědět, která pojistka jistí určitý obvod. Zjistíme to tak, že zapneme všechny spotřebiče včetně zásuvek, vypneme hlavní spínač, vyšroubujeme první pojistku a hlavní spínač opět zapneme. Potom zjistíme, které ze zapnutých spotřebičů nejsou v činnosti a tak si ověříme obsah obvodu. Označíme jej č. 1. Pod pojistku pak připevníme štítek, na němž vyznačíme místnosti, v nich osvětlovací tělesa a zásuvkové obvody. Postup opakujeme, až budeme mít pod všemi pojistkami vyznačené obvody, které jistí.

Zaviní-li některý spotřebič zkrat, vypneme nejdříve hlavní spínač, potom ze zásuvky odpojíme vadný spotřebič nebo odstraníme jinou příčinu zkratu; teprve potom vyměníme pojistku. Jestliže se pojistka znovu přepálí, je porucha někde v rozvodu mimo spotřebič. U obyčejných pojistek s průhlednými okénky zjistíme většinou na první pohled, která je spálená; v takovém případě ji vyšroubujeme a přesvědčíme se, zda barevný terčík ještě pevně drží. Spálenou pojistku vyměníme (obr 432). v pojistkových skříňkách mají být po ruce náhradní pojistky.

Když se zkraty na určitém okruhu při přetížení opakují často, není možné jim čelit dvojnásobně silnější pojistkou.

Výhodnější než pojistky jsou jističe, které po odstranění příčiny zkratu můžeme ihned zapnout.

Je-li třeba vyměnit jednoobvodové stropní závěsné svítídlo opět za jednobvodové, vypneme pojistku nebo jistič a teprve potom odpojíme vodiče starého lustru ve svorkovnici a lustr ze stropního háku vyvěsíme. Potom zavěsíme nové stropní svítidlo a vývody ve svorkovnici penvě utáhneme, aby se časem neuvolnily. V rozvodu bez nulového vodiče nerozlišujeme jednotlivé vodiče. Jinak musíme připojit na fázi a nulový vodič opět na nulový.

Vyměňuje-li se dvojobvodové svítidlo opět za dvojobvodové, musí se svorkovnicí spojit vodiče správně proti sobě. Osazuje-li se míto dvojobvodového svítidla jen jednoobvodové, zůstane ve svorkovnici na straně ke svítidlu jeden vývod volný a sériový spínač se vymění za obyčejný. Jednoobvodové svítidlo se nahrazuje dvojobvodovým obtížněji, protože je ntuné zavést ještě další vodič (při instalaci v trubkách).

Image