Oprava střechy
Obrázek vrch

Oprava střechy

Home >> Pro šikovné ruce >> Oprava střechyOprava střechy

Zanedbáním oprav střešní krytiny mohou vzniknout velké škody. Podle rozsahu poškození se rozhodne buď o opravě anebo o přeložení anebo o výměně střešní krytiny (časem vykazuje závady nejen na jednotlivých místech, ale téměř v celé ploše). Druh krytiny můžeme změnit, budeme-li vyměňovat pouze krytinu, nikoli její podklad. Jestliže dosavadní krytina nevyhovuje a neodpovídá sklonu střechy anebo nadmořské výšce a z toho důvodu protéká, musí nová krytina odpovídat danému sklonu i únosnosti latí a krovu. Proto např. nemůžeme místo poměrně lehké drážkové krytiny položit střešní krytinu prejzovou.

Krytina z hladkých tašek je u nás osvědčená a vyskytuje se také nejčastěji. Prasklá taška u dvojít, na sucho položené krytiny se snadno vymění z půdy nadzdvižením tašky horní řady, vytažením poškozené a zasunutím nové tašky (závěsný nos dosedne na lať nebo na hlavu položené spodní tašky - obr. 100). U dvojité krytiny položené částečně do malty lze z půdy vyměnit tašku pouze z vrchní řady, jestliže byla krytina spojována maltou v ložních spárách. Poškozená taška položena zplna do malty se vyměňuje ze střechy. Prasklý hřebenáš se vyjme a stará malta se odstraní. Konce obou sousedních hřebenáčů se pokropí vodou a nový hřebenáč s dutinou zcela vyplněnou maltou se osadí s přesahem nejméně 5 cm. Cementová malta je nevhodná, protože při oslunění zvětšuje objem a hřebenáč se může roztrhnout.

Krytina z drážkových tašek se dá snadno opravit výměnou z půdy stejně jako dvojitá taškoáv krytina položená na sucho. Náhradní taška se musí vsunout tak, aby vodní drážky zapadly do vodních drážek sousedních tašek.

Dvoudrážkové tašky se vyměnují pouze ze střechy a nová taška musí zapadnout drážkami do drážek sousedních tašek (obr. 101).

Poškozené azbestocementové rovné desky se vyměňují tak, že se hřebovnicí nebo páskovou ocelí se zářezy vytáhnou oba hřebíky, jimiž je deska přibita. Nad okraj spodních desek se přibije ouško závěsného hášku z pozinkovaného drátu tak, aby háček přesahoval 1,5 až 2 cm před spodní okraj nově zasunuté desky. Pak se konce háčků přes hranu desky ohnou. Používají se také asi 10 mm široké pásky z pozinkovaného plechu, které se za jeden ohnutý konec zavěsí na obě spodní desky a po vsunutí nové se spodní konce ohnou přes hranu nahoru (obr. 102). Není správné přibíjet nové desky k bednění htebíkem. Poškozený hřebenáč se vyměňuje tak, tak že se otevřou ohyby hřebenových spon poškozeného a následujícího hřebenáče, poškozený hřebenáš se vyjme a položí se nový. Na patě se zajistí závěsným háčkem a ohyb hřebenové spony se opět uzavře

Azbestobetonové vlnité desky jsou nejčastěji poškozeny na vrcholech vln, kde jsou připevněny vrutem. Poškození se projevuje trhlinami nebo prasklinami po délce vln. Při opravě uvolníme vrut desky v horní řadě, vyšroubujeme vrut vadné desky, zasuneme desku novou, připevníme vrutem a nakoce utáhne uvlěný vrut horní desky.

Krytiny z asfaltovaných lepenek se opravují lepenkami stejné druhu a asfaltovými nátěry. Výhodou pásů z měkkých krytin přitave ných za tepla je, že odpadá tavení apřenášení asfaltu na místo zpracování. Oprava není vázána na počasí a je rychlejší než oprava tradiční.

Proraženou nebo roztrženou asfaltovou lepenkovou krytinu nesmíme opravit zhora záplatou, protože by horní okraj záplaty zadržoval stékající vodu. Proto asi 100 až 150 mm nad poškozeným místem lepenku podélně prořízeneme na obě strany o 100 mm dále, než kolik činí poškození. Zápalatu dostatečněš přesahující poškožené místo zasuneme pod horní okraj proříznuté lepenky a postranách a na spodním okraji ji po 50 mm přibijeme hřebíky na lepenku. Opravené místo pak v celé ploše s přesahem na původní krytinu důkladně natřeme asfaltem za horka nebo za studena (obr. 103). Lepenka se musí udržovat obnovovanými nátěry. Na dehtových lepenkách se opakuji za 2 až 3 roky, na asfaltových za 4 až 5 let. Nátěr se nanáší až po opravě poškozených míst na zametenou krytinu za teplého a slunečného počasí. Je-li lepenka poškozena více než z 25%, je lepší položit novou nebo alespoň novou vrchní vložku (obr. 104). Životnost lepenky se prodlouží velmi světlými reflexními nátěry.

Údržba klempířských prvků

Údržba klempířských prvků vyžaduje především včasnou obnovu nátěrů, aby se zabránilo předččasné korozi plechu.

Oplechování se opravuje nebo vyměňuje většinou současně s opravou krytiny, komínového zdiva, nebo hromosvodů. Pozornost je třeba věnovat zvlášť podookapním žlabům. Jselou li zaneseny nebo špatně osazeny, přetá z nich voda na římsu a průčelí a poškozuje omítku. Vadné plechování se vyměňuje částmi předem upravenými na potřebnou délku; nesmějí se přitom spojit dva plechy různého druhu, protože by došlo k elektrochemické korozi.

Podokapní žlaby opravuje z upraveného žebříku, který se nesmí opírat o žlab.

Image