Opravy nábytku
Obrázek vrch

Opravy nábytku

Home >> Pro šikovné ruce >> Opravy nábytkuOpravy nábytku

Opravy selského a jiného starožitného nábytku

Před každou opravou nábytku je nutné nejdříve zajistit, jak je předmět poškozen. To proto, abychom si včas rozmysleli postup oprav, technologii a návaznost prací, zajistili předem potřebný materiál a vpřípadě, že nebude některý k dostání, pozměnili technologii podle daných možností. Zjistíme tedy, vyskytuje-li se v nábytku plíseň, houba, červotoč, není-li nevhodně natřen. Zkontrolujeme, v jakém stavu jsou konstrukční spoje, jak kompatkní je inkrustace či intarzie (inkrustace je vykládání různobarevnou dýhou nebo dýhou z jiného materiálu, popř. tenkými plástky kosti, prleti apod.), kolik a jakého materiálu chybí, jáká má být konečná povrchová úprava, zda nechybí některý díl kování, z jakého kovu je kování jak poškozeno, jakým způsobem se bude čistit. Kování před opravou nábytku sejmeme.

Hubíme plísně a červotoče

Plísní napadený nábytek nejdříve dobře vysušíme, ato pomalu a v suchém proudícím vzduchu; prudkým vysušením by rychle změnil objem a popraskal. Velká ložiska plísně (ale i houby) po uschnutí seškrábeme tupým předmětem, např dřevěnou škrabkou, a potom povrch dobře vykartáčujeme. Celý předmět napustíme některým z protiplísňových nebo fungicidních přípravků (toxických pro houby). Na předměty, u kterých není ztmavení nebo jiné zabarvení na závadu, můžeme použít Karbolineum nebo Isolub super, ato podle návodu uvedeného výrobcem na jejic přebalu, na ostatní je určen Wolmanit CB, Synpregnit CZB, Lastanox (na jejich přebalu je rovněž uveden přesný návod k použití). Lastanox T20 je považován za jed, Lastanox Q a Universal za látku zdraví škodlivou. Také lze použít pětiprocentní roztork Kresolu nebo roztok bezbarvého Ajatinu. Všechny tyto dezinfekční látky jsou rozpustné ve vodě, rozpouštíme je a ředíme vodou. P5edmět do přípravku ponoříme anebo chemikálií nanášíme opatrně štětcem. Dokonale prosycené dřevo necháme pomalu vysychat několik týdnů. Potom povrch dobře překartáčujeme tvrdsím kartáčem a necháme ještě několik dnů v klidu. Objeví-li se plíseň znovu, musíme celou asanaci opakovat.

Při práci se všemi uvedenými chemikáliemi používáme pryžové rukavice, nejíme, nekouříme, nepijeme a důkladně větráme.

Proti červotoči a jinému dřevokaznému hmyzu napouštíme předměty Pentalidolem, Pentorem 70 (oba přípravky jsou účinné také proti plísni a houbám) nebo připraveným roztokem podle starého receptu:

Starý recept proti červotočům:

Svaříme:

10g černého pepře
10 g bílého pepře
50 g zelených feferonek
5 stroužků česneku
1 litr vody

Do horké směsi přidáme: 50 g kuchyňské soli a 1/4 octa.

Ošetřovaný předmět se ponechá v lázni tak dlouho, dokud na hladinu vystupují bublinky vzduchu. Potom se vyjme a nechá pomalu vysušit. Větší předměty se postupně napouštějí štětcem nebo inijekční stříkačkou. Nátěry i injektáž je nutné několikrát opakovat. Napuštěné dřevo se vysouší pomalu. Doporučuje se po vysušení postup opakovat, protože u injektáže a nátěrů není záruka, ýe byl materiál roztokem opravdu prosycen a dřevokazný hmyz skutečně beze zbytku zahuben. Při práci s chemikáliemi dodržujeme velmi přísně bezpoečnostní předpisy a pokyny.

Pentanidol i Pentor 70 jsou značně jedovaté, a proto s nimi lze pracovat pouze v dobře větrané místnosti (nejlépe na čerstvém vzduchu), vníž blízkosti se nezdržují další osoby. V blízkosti nesmějí být uloženy potraviny ani prádlo šatstvo.

Ruce při práci chráníme speciálními rukavicemi, oděv pryžovou zástěrou, obličej, především ústa a nos rouškou (pokud nemáme k dispozici masku), oči pracovními brýlemi. Nekouříme, nepijeme a práci se důkladně umyjeme horkou vodou a mýdlem. Před prací ani po ní nebudeme pít mléko, protože váže některé jedovaté látky obsažené v asanačních prostředcích, takže zůstavají pak nějakou dobu v těle.

Předmět napuštěný chemikáliemi necháme schnout mimo obytný prostor. Do nábytku ošetřeného uvedenými přípravky neukládáme šatstvo dříve než za půl roku, potreviny nejdříve po třech letech.

Intarzovaný a malovaný nábytek asanujeme vždy pokud možno tak, abychom příliš nenamočili povrch, tedy z vnitřní strany.

Roztok připravený po domácku dle výše uvedeného předpsiu není pro liský organismus jedovatý, a proto je vhodný k asanaci spížního nabytku. Pro zvýšení účinnosti můžeme v roztoku svařit hrst pelyňku. I při romto vylepšení můžeme do ošetřeného nábytku uložit potraviny hned, jakmile dokonale vyschne.

Zpevňování dřeva příliš narušeného červotočem

Je-li dřevo poškozeno červotočem tak, že se drolí nebo se stlačuje při zatížení, musí se zpevnit, petrifikovat. Petrifikace se provádí vždy až po asanaci přípravkem Akrylit nebo Solakryl B - Oba však zasychají do tvrdého lesklého povrchu a přebytky se jen velmi těžko odstraňují. Proto předměty zdobené složitou intarzií, malbou polychromií nebo zlacením, či předměty, které budeme voskovat či politurovat, raději ošetříme petrifikačním roztokem připravenám doma.

Petrifikační roztok

Rozpustíme:

3 díly přírodní pryskyřice (kalafuny) v 1 dílu alkoholu, 1 dílu acetonu a 1 dílu benzínu.

Do petrifikačního roztoku můžeme dřevo ponořit a nechat nasákat, anebo roztok aplikujeme štětcem nebo injekční stříkačkou (obr. 91). Injektáž i nátšry musíme několikrát opakovat až do úplného nasycení dřeva. Po vyschnutí musí být petrifikované dřevo natolik tvrdé a pevné, aby se dalo řezat nebo sbíjet hřebíky. Přebytky petrifikačních roztoků smyjeme po jejich zatrvrdnutí a to Akrylit a Solakryl B rozpouštědly akrylátových laků, pryskyřičný roztok denaturovaným alkoholem. V těchto rozpouštědlech vypereme i štětce i injekční stříkačku.

Při práci používáme pryžové rukavice, nekouříme, nejíme a nepijeme, hodně větráme. Potřísněnou pokožku omyjeme příslušným rozpouštědlem a potom ihned vodou a mýdlem. Petrifikovaný předmět necháme alespoň 2 měsíce pomalu vysychat, teprve po dokonalém vyschnutí přistoupíme k dalším pracovním úkonům.

Image