Oprava schodů
Obrázek vrch

Oprava schodů

Home >> Pro šikovné ruce >> Oprava schodůOprava schodů

Schody

Schody musí být naprosto bezpečné - uvolněné stupnice nebo zábradlí bezpečnost nezaručují. Vyšlapané stupně, opotřebované podesty a viklající se zaábradlí upozorňují na potřebu důkladné opravy. Stav poškození pak rozhodne, zda se se vyplatí staré schody opravovat, anebo zřídit nové. Stará schodiště také nevyhovují současným požadavkům a předpisům, ale není vždy nutné je bourat.

Oprava vyšlapaných betonových i kamenných schodů není tak obtížná.

Pro opravu betonových molitických nebo prefabrikovaných schodů, popř. i schodů kamenných jsou nejvhodnější směsi z umělých pryskyřic, které se dokonale přichytí k očištěnému podkladu a spolehlivě drží. K epoxidové pryskyřici se jako plnivo přidává materiál, z něhož jsou zhotoveny opravené schody (např. písek podobné barvy, žulová drť), aby oprava byla co nejméně viditelná. Do epoxidové pryskyřice zle přidat až 50% plniva, směs však musí podržet dostatečnou plasticidu. Kromě písku může být plnivem vápenec, azbest, dřevěná moučka, práškové kovy apod. Ve srovnání stradičním způsobem opravy, kdy se poškozená místa musela vysekávat a vyplnit odpovídajícím kusem materiálu anebu cementovou maltou,je práce epoxidovou pryskyřicí snadnější a oprava trvanlivější. Epoxidovou směsí můžeme také vyrovnat vyšlapanou stuipnic a potom na ni přilepit povlak z PVC.

Oprava dřevěných schodů

Dřevěné schody by měly být co nejlépe zajištěny prit ohni. Dodatečná úprava spočívá v oplášťování spodní hrany pletivem a v omítnutí anebo v oplášťování sádrokartonovými deskami.

Vyšlapané stupnice se před nanesením vyrovnávací vrstvy musí obrousit, zdrsnit, odmastit a teprve potom se vyrovnávají epoxidovou pryskyřicí a dřevěnými pilinami. Po ztrvrdnutí se vyrovnávací vrstva obrousí a pak se na ní zplna přilepí PVC, pryž nebo textilní povlak (obr. 265). Přilepenou hranu povlaku chráním nárožníkem z PVC nebo kovu proti předčasnému opotřebování stupňů. Jsou-li stupně velmi vyšlapány, vyrovnají se po obroušení vyrovnávací epoxidovou směsí (s pilinami) pouze nerovnosti. Vyšlapaná schodnice se může opravit tak, že se na ni přišroubuje hoblované prkno tloušťky 15 mm nebo tenká tvrdá dřevovláknitá deska (obr. 266). Deska se přilepí i na podestě, aby všechny stupně byly stejně vysoké. Povlak vybereme kěčí, protože lépe tlumí zvuk. Vrže-li dřevěné schodiště, zvedne se stupnice pomocí klínů nebo pákou (obr. 267) a zvednutá se zajistí v nové poloze lištou přišroubovanou zezadu nebo zepředu (obr. 268). Je-li stupnice nadměrně vyšlapaná, musí se vyměnit. Nejsnadněji se vyměňují stupnice osazené na lištách přišroubovaných na schodnici. Je-li stupnice do schodnice zapuštěna a zaklížena, bývá nutné ji odříznout a novou stupnici osadit na latě.

Koberec na schodišti vypadá vždy pěkně. TRadiční připevnění koberce tyčí je nevýhodné při čištění běhounu i pro značné opotřebení na hranách a v místech, kde je přidržován. Tomuto opotřebení se předcházelo ochranným povlakem - zašpiněný povlak se dle potřeby vypral. Nyní se koberce častěji lepí, a to na stupnici i pod stupnicí, nejlépe na obě plochy samostatný kus. Před přilepením koberce se schodiště opraví a vyšlapaná místa vyrovnají (viz výše).

Zděné nebo betonové schody zničené vlkhostí a mrazem se musí odstranit, oprava na rozrušeném podkladě by nebyla trvanlivá. Nové stupně (obvykle betonové) nemají z bezpečnostních důvodů hladký povrch. Stupně musí mít sklon, aby z nich stékala voda a v zimě na nich nenamrzala (obr. 270). Dřevěné venkovní stupně nejsou vhodné ani pro vedlejší schodiště, protože jsou kluzké a nevydrží dlouho. Ocelové stupně se musí chránit proti korozi opakovanými nátěry.

Image