Podlahy
Obrázek vrch

Podlahy

Home >> Pro šikovné ruce >> PodlahyPodlahy

Téměř pro všechny podlahy platí, že dlouho vydrží v pořádku, ale jakmile se začnou objevovat menší závady, opotřebení rychle pokračuje.

Betonová podlaha

Betonové podlahy se stanou velmi prašné po opotřebování vrchní vrstvy cementového potěru; jsou-li současně v betonu trhliny, neustále se rozšiřují. Oprava takové podlahy je celkem jednoduchá, a to nátěrovou hmotou odpovídající charakteru místnosti (pryskyřicí apod.). Před nátěrem vyspravíme trhliny a odstraníme prach a nečistoty. Je-li na místech, která byla mimo provoz hladký povrch, musí bý zdrsněn, aby se nátěr dobře uchytil. Obvykle se zdrsňuje broušením, méně častěji kyselinou solnou, která se několikrát spláchne vodou (zbytky kyseliny by narušovaly cementovou maltu i nátěrovou hmotu). Trhliny a díry v cementovém potěru seopravují stejně jako betonové podlahy, ale výsledek většinou není dobrý, zvláště jsou-li vyspravená místa vystavena většímu provozu. Poškozená místa se vyškrábou a ještě více rozšíří a nasekají se ostrým sekáčkem (cementová vysprávka nedrží, je-li nanesena jen vtenké vrstvě). Prohloubení by se mělo směrem dolů rozšiřovat, abychom vytvořili pro nový cement kónické uložení, jaké se dělá pro dřevěný špalík. Po odstraněí prachu a navlhčení (v prohlubních nesmí zůstat voda) zaplníme místo cementovou maltou smíchanou v poměru 1:3 (nesmí být řídká, protože by se nedala upěchovat). Hlubší prohlubeň se nevyplňuje najednou, ale v tenčích vrstvách a do poslední vrstvy přidáme trochu cementu navíc, aby byla tvrdší a hladší.

Vhodnější než cementová malta je epoxidová pryskyřice, do níž se jako plnivo přidává písek. Vyspravovaná místa musí být čistá a suchá, vysekávání a rozšiřování trhlin není nutné.

Xylolitová podlaha

Na starších celistvých podlahách se často objevují trhliny a díry. Po vyškrábání, vyčištění ahlevně odstranění starého vosku se vyplní hmotou z polyesterové pryskyřice, smíchanou s dřevěnými polinami a barevným pigmentem. Plniva i pigmentů se přidává nejvýše do 40% hmotnosti pryskyřice, a tperve po smíchání plniv se přidává do směsi urychlovač. Vhodným plnivem do polyesterové pryskyřice je i jemně mletý azbest, korková drť, křída, oxid křemičitý apod. Výhodou plniva je snížení nákladů a přizpůsobení vysprávky opravovanému materiálu.

Linoleum

Nevěnuje-li se mu péče a není-li voskováno, vyschne a vytvoří se v něm trhliny, ve spojích se začnou rozevírat spáry, zvláště když jimi proniká vlhkost. Opravují se jedině tak, že se poškozené pruhy po obou stranách spáry odříznou a jejich místo se přilepí stejně široký pruh nového linolea. Případný barevný rozdíl se dá upravit barevným voskem nebo krémem na boty, ne však dříve, než lepidlo zcela vyschne. Aby se nově vlepený pruh spolehlivě přichytil k podkladu nepřečníval přes okraje, položí se na něj prkno a dobře se zatíží. Vzniknou-li u nově položeného linolea spáry a nejsou-li ještě poškozené, zalejeme je rozehřátým tuhým parafínem spřídavkem pigmentu. Parafínu nalejem tolik, aby převyšoval linoleum - přebytek po zatuhnutí odřízneme žiletkou. Tato úprava je nutná, protože by při čištění za mokra vnikala do spár voda a okraje podlahoviny by nabobtnaly. Vytvoří-li se v nově položeném povlaku boule, proříznou se se křížem a pak se pod opatrně zvednutnými cípy podklad natře lepidlem (Alkapren, Umacol N aj.) a opravené místo se důkladně zatíží nebo zatlačí válečkem. Stejným způsobem přilepíme nadzvednutý roh.

Povlaky z PVC

Není-li PVC dobře položeno, vytvářejí se na něm po nějaké době spáry. Vniká-li do spár povlaku na plstěné podložce při stírání voda, začnou se jeho okraje zvedat a vytvoří se zvlnění a boule. Má-li se povlak zachránit před předčasným zničením, je nutné nechat spáry odborně svařit. Praskne-li svar a vytvoří-li se spára znovu, nezbývá než ji vyplnit trvale elastickým tmelem, např. polyurethanovým nebo silikonovým kaučukem. Poškozené povlaky se opravují tak, že se vymění buď jen poškozená část, anebo se odlepí v celé ploše a znovu přilepí. Vyměňuje-li se poškozená část, musí se náhradní plocha vyříznout přesně, a proto se část nového povlaku položí na poškozené místo a potřebný rozměr se v novém i starém povlaku vyřízne najednou. Puchýře po položení vznikají vlhkostí nedostatečně vyschlého podkladu nebo tmelu. Propichují se jemným šídlem a vyrovnají se teplou žehličkou. VYtvoří-li se záhyby, musí se povlak odlepit a znovi přilepit.

Podlahy z dlaždic

Uvolněná dlaždice se opatrně vyjme, silnějším páčení by odprýskala. Poto, se z její rubové plochy odstraní zbytky malty a do hloubky asi 10 mm se vysekává maltové lože. Všechny zbytky volné malty se odstraní, dlaždice se namočí a potom se osadí buď do cementové malty, anebo do kaseinocementového lepidla či speciální tmelu (např. Bakolu - potom nemusíme vysekávat maltové lože). Po zatvrdnutí se proškrábnou obvodové spáry, vyplní se cementovou kaší a poklepem přes dřevěnou destičku se dorazí do stejné úrovně s okolními dlaždicemi (obr 272.) Cementová kaše se ve spárách ještě přisuší cementem a dlažba se vyčistí pilinami. Opravované místo se má vždy přikrýt prkny a do zatvrdnutí chránit před záteží. Poškozená dlaždice se vysekává ostrým ocelovým sekáčem s úzkým ostřím, a to vždy od středu ke krajům, aby se údery a otřesy co nejméně přenášely na okolní dlažbu. Po vysekání dlaždice až na spojovací hlínu se odseká ještě spojovací malta do hloubky asi 10 mm, popř. až na podkladní beton. Opatrně se odstraní ještě zbytky spárovací malty i z okolních dlaždic a nová dlaždice se osadí podobně, jak bylo uvedeno v předchozím případě. Neosazuje-li se nová dlaždice na cementovou maltu, ale do lepidla, není odsekání spojovací malty nutné. Je-li poškozených dlaždic více, začne se s vysekáváním a uvolňováním dlaždic od středu poškození až k dobré dlažbě.

Vzdutá dlažba se nejdříve vyseká ve spárách, aby se dlaždice mohly uvolnit. Než položíme nové dlaždice, je nutné odstranit příčinu závady. Potom se z podkladu odstraní všechny volné částečky, podklad se očistí, přepačokuje cementovým mlékem a nanese na něj přiměřená vrstva malty. Nové dlaždice se do malty dorazí, aby byly v rovině s okolní dlažbou, spáry se po zatuhnutí spojovací malty zalijí cementovou kaší, přisuší cementem a povrch se vyčistí pilinami.

Dřevěné podlahy

Nahradit poškozené prkno v podlaze kladené na péro a drážku je poměrně náročná práce. Prkna jsou přibita na kolmo probíhající polštáře a chceme-li poškozené prkno odříznout, pak nejlépe okružní pilou na elektrické vrtačce. Jinak musíme navrtat několik děr, prorazit je dlátem, abychom mohli zavést pilku. Mezi dvěma prkny postupně prořezáváme spoj, až se dostaneme k polštáři, který přeríznout nesmíme. Nad každým polštářem prosekneme spoj dlátem. Vytáhneme hřebíky, jimiž je prkno přibito k polštářům, a nakonec poškozené prkno. Nové prkno se osadí na sarz s co nejužší spárou. Vyměňuje-li se jen část prkna, vyřízne se stejným způsobem jako v předcházejícím případě, ale na délku od polštáře k polštáři. Aby se náhradní prkno mohlo přibít na polštář, přibijeme na něj ze strany krátkou příložku. Podobně vyměňujeme poškozená prkna nebo fošny přibité k dřevěným stropnicím. (obr. 273).

Je-li celá podlaha vyšlapaná, musí jí vytrhat a položit novou, anebo na ni přišroubovat tvrdé, ale tenké dřevovláknité desky (přibité hřebíky se časem uvolní) (obr. 274). Hlavy vrutů musí být zapuštěny a zatmeleny. Stará uvolněná prkna se nejdříve šikmo přibijí do polštářů. Případné vyvýšeniny se obrousí a prohlubeniny se vyrovnají vyrovnávací hmotou. Při mimořádných nerovnostech se na podlahu přišroubují do vodováhy vyvážené lišty a prostor mezi nimi se vyplní izolační rohoží. Desky se nekladou až ke zdi, ale ponechá se volná mezera asi 10 mm, která se překryje lištou. Po přišroubování se spáry lehce přebrousí a hrany desek se srazí. Spáry desek mohou být průběžně jen v jednom směru, ve druhém směru musí být vystřídány. Desky se mohou natřít nebo se na ně položí koberec, popř. se na ně mohou přilepit mozaikové parkety. Podlaha bude vyšší a nevyrovná-li se toto zvýšení dveřním prahem, musí se podříznout dveřní křídlo.

Je-li třeba rozšířit podlahu po vybouraných dvěřích, pomůžeme si vložením krátkých hranolů odpovídající výšky, ke kterým přibijeme prkna na sraz (obr. 275).

Dřevěná podlaha v suterénní místnosti musí být tepelně izolovaná a v prostoru pod ní musí proudit vzduch, nemá-li předčasně shnít (obr. 276). Údržbou podlah předcházíme pracným a drahým opravám.

Údržba xylolitové podlahy

Xylolit se utířá velkým hadrem do sucha, protože mu voda neprospívá. Nová xylolitová podlaha se asi za 3 měsíce po položení musí napustit teplým lněným olejem, aby se povrch zpevnil. Zbytek oleje se asi po 8 hodinách setře Pastovat nebo napouštět můžeme jen zcela suchý xylolit.

Údržba podlahy Teraco

Teraco se nesmí umývat příliš měkkou vodu se sodou, která vyluhuje pojivo (nevhodné jsou i kyseliny i časté používání mýdla). Po umytí se stáhnout hadrem a čistou vodou, vytřít do sucha asi jednou za dva měsíce nově napastovat.

Údržba linolea

Životnost linolea se prodlouží nátěrem, který ale nedrží na povrchu prošlapaném až na dehtovanou podložku nebo na linoleu napastovaném. Před nátěrem se musí odstranit pasta i jiná mastnota, nejlépe benzínem. Linoleum se natírá speciální nátěrovou hmotou na linoleum nebo rychle schnoucím nitroemailem, který ale některé druhy linolea lepát a proto se doporučuje vyzkoušet nátěr na malé ploše. Natírá se v tenké vrstvě tak, aby se končilo u dveří. Životnost a odolnost nátěru se zvýší, uděláme-li místo jednoho tlustého nátěru dva nátěry tenké. Povrch linolea se chrání také pastovitou nebo tekutou vodní voskovou emulzí, která se tence roztírá a po zaschnutí leští měkkým hadrem.

Povlaky z PVC se udržují běžnými mycími prostředky, které nepoškrábou povrch. Nejsou-li pásy PVC nepropustně svařeny, dbáme, aby se voda nedostala pod krytinu. Ošetřují se vodní samoleštící emulzí. Podobně se udržuje i stěrková podlaha PVAc.

Keramické dlaždice - údržba

Keramické dlaždice mají dlouhou životnost a poškodí se většinou jen nárazem, anebo když se uvolní od podkladu. Umývají se dobře např. saponátovými přípravky nebo práškem na vanu; vytřené hadrem vyždímaným v čisté vodě můžeme pastovat bezbarvou pastou.

Vlýskové podlahy - údržba

Napouštějí se podlahovými pastami, voskem, popř se natírají šelakem a lakem. Lakový nátěr je kvalitnější než šelakový a polyurethanový, polystyrenový nebo epoxidový nátěr je trvanlivější než nátěr nitrocelulózovým lakem. Obnovuje-li se lak, musí se stará vrstva obrousit (nejlépe elektrickou bruskou, popřípadě ručně ocelovou vlnou nebo smirkovým papírem). Voskové nátěry se odstraní drátkovýním, broušením nebo umytím, při němž se nesmí použít mydlo ani soda, protože by se změnila přirozená barva dřeba. Vodu co nejrychleji setřeme a podlahu dokonale vysušíme. Vyschlou natíráme stejným způsobem jako novou podlahu.

Nátěr palubkové podlahy

Nenatírají se podlahy v nepodsklepených místnostech, nejsou-li izolovány spolehlivě proti zemní vlhkosti. Je li pod podlahou vlhko a nátěr uzavře póry dřeva, podlaha zahnívá.

Před natíráním zatulečeme vyčnívající hlavičky htebíků, podlahu důkladně vydrhneme teplou vodou se soud, opláchneme ji čistou vodou, abychom odstranili zbytky sody nebo mýdla a pak ji necháme vyschnout, což podle počasí trvá 3 až 7 dní. Potom jí napustíme teplou zředěnou fermeží, která schne 1 ažd 2 dny. Vytmelíme menší nerovnosti, po vytvrdnutí tmel přebrousíme jemným skelným papírem a prach zameteme. Teprve potom nanesem základní fermežovou barvu a ni dvojnásobný nátěr olejovým nebo syntetickým emailem. Tahy po štětci nemusíme uhlazovat, protože se vyrovnají a vznikne a vznikne souvisle hladká vrstva. Druhý nátěr může být z vysoce lesklého a kvalitního Linolaku. Jak již bylo uvedeno, trvanlivější je nátěr ze dvou tenkých vrstev než z jedné tlusté. Podlaha je připravena pro používání asi za 3 dny. Rychleji tvrdne nátěr nitroemailu (jednotlivé vrstvy se nanášejí asi po 3 hodinách), avšak také se rychleji opotřebovává. Velmi trvanlivé jsou nátěrové hmoty na bázi syntetických pryskyřic.

Oprava starého nátěru

Podlaha se umyje teplou vodou, mýdlem a sodou, opláchne se čistou vodou a po vysušení se přebrousí smirkovým papírem. Ošlapaná místa se napustí dvakrát fermeží apo zaschuntí se lehce přebrousí. Poto se celá podlaha tence natírá olejovým emailem a nátěr se po zaschnutí opakuje.

Image