Tepelná izolace
Obrázek vrch

Tepelná izolace

Home >> Pro šikovné ruce >> Tepelná izolaceTepelná izolace v bytě

Náklady vynaložené na tepelnou izolaci v bytě se určitě vrátí úsporou nákladů na vytápění. Je známo, že kvalita obytného prostoru se posuzuje podle optimální tepelné pohody v závislosti na pořizovacích i provozních nákladech. Na způsobu vytápění záleží spotřeba energie potřebná k vytápění, délka životnosti vytápěcího zaříze, ale i hygiena bydlení.

Obvodové zdivo má chránit v létě proti teplu vnikajícímu zvenčí a v zimě proti úniku tepla z vytápěného prostoru. Největší tepelné ztráty bývají v rozích místnosti obráceném směrem ven, v nichž je účinnost tepelné izolace ve srovnání s rovnou stěnou asi poloviční. Nedoporučujeme tedy dávat do rohu místnosti nábytek určetý pro ukládání věcí - věci uvnitř by mohly zplesnivět. Je li roh obrácen směrem do místnosti, pak toto nebezpečí nevzniká. Dodatečná tepelná izolace se provádí buď zvenčí, nebo zvnitřku, zřídka uprostřed zdiva. Na vnější straně akumuluje teplo ve zdivu a chrání nosné konstrukce před změnami objemu. Odstraňuje rovněž tepelné mosty, např u neizolovaných monolitický překladů a věnců. Velmi důležité je i to, že nezmenšuje obytnou plochu. Jako izolační materiál jsou vhodné desky z polystyrenu.

Staré domy se štukovou výzdobou se dodatečně tepelně izolují zevnitř. Izolační desky se obvykle lepí na původní omítku do malty, překryjí se pletivem a omítkou, anebo se zakryjí sádrokartonovými deskami, aby se nemusely omítat. Izolační desky se mohou piřpevnist na laťový rošt. Účinnost izolace se zvýší, vyplni-li se dutiny mezi latěmi tepelně izolující rohoží. Tloušťku izolace by měl doporučit odborník - jinak je možné vycházet z toho, že silnější vrstvou nemůžeme nic okazit, ale nedostatečnou izolací hodně. Při úpravě podkroví k bydlení se k obvodovým stěnám často přistavují skříně, kterou jsou naplněné šatstvem. Avšak skříně naplněné šatstvem vám tepelnou izolaci nenahradí nebude li za nimi stěna izolována, bude v nich vlhko a plíseň. Tepelně izolovány musí být stropy nad posledním podlažím. Pokud tedy izolace chybí dochází v zimě ke značným tepelným ztrátám.

Image